polski   English  
 
polski   English  

Informacje

Biblioteka

Informacje ogólne

O Repozytorium Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego

w Katowicach - RBG UE w Katowicach

Celem cyfrowego repozytorium BG UE jest gromadzenie i upowszechnianie twórczości naukowej oraz dorobku dydaktycznego pracowników Uniwersytetu.

Zamieszczanie publikacji w RBG UE odbywa się przy uwzględnieniu i poszanowaniu praw autorskich. Autorzy publikacji udostępniają je na mocy licencji otwartych (Creative Commons) lub udzielają, w formie pisemnej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworów.

Z repozytorium korzystać mogą wszyscy zainteresowani w celach badawczych lub poznawczych.

Repozytorium zawiera aktualnie kolekcję - Doktoraty. Kolekcja jest stopniowo uzupełniana.  W dalszej kolejności zawartość RBG UE będzie poszerzana o inne rodzaje materiałów naukowych i dydaktycznych, zgodnie z oczekiwaniami pracowników Uniwersytetu.

 

Zasady korzystania z kolekcji - Doktoraty

  1. Dostęp do pełnych tekstów prac doktorskich możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem terminali w Czytelni Multimedialnej Bibliotek Wydziałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach - ul. Bogucicka 5, piętro 3,  bud. Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych  (mapka nr 2).
  2. Osoby korzystające z repozytorium prac doktorskich zobowiązane są do przestrzegania zasady niezwielokrotniania rozprawy ani jej fragmentów bez względu na formę i technologię tego zwielokrotniania.
  3. W przypadku umieszczania przez korzystającego fragmentów rozprawy albo odwołań do niej w innym utworze , jest on zobowiązany do zamieszczenia w nim informacji o źródle cytatu i jego autorze.